Scroll to Top

Phiên bản độ được phát triển dựa trên mẫu Yamaha Scorpio 225, được ra đời như một món quà của một vị khách dành tặng cho con trai của minh.

Xem Thêm