Scroll to Top

Phiên bản đặc biệt i8 Protonic Red Edition sẽ được BMW ra mắt toàn cầu tại triển lãm Geneva Motor Show 2016 và sản xuất tại Leipzig từ Tháng 7 năm nay.

Xem Thêm