Scroll to Top

Xe ga dễ bị chết máy là do thói quen vừa kéo ga vừa phanh có mọi người. Điều này khiến cho lượng xăng thừa không đốt hết trong động cơ, làm lượng bụi và...

Xem Thêm