Scroll to Top

Là chiếc McLaren 650S Spider thứ 5 về Việt Nam, nhưng lần này đặc biệt hơn ở chỗ đó là phiên bản "đóng dấu" MSO (McLaren Special Operations) - một bộ phận chuyên cá nhân hóa chiếc xe cho chủ sở hữu.

Xem Thêm