Scroll to Top
By

Tên xe lấy theo tên của tay đua Louis Chiron và tốc độ tối đa thực tế của mẫu xe thay thế Bugatti Veyron có thể đạt 450 km/h. Sau thời gian dài chờ đợi, siêu...

Xem Thêm