Scroll to Top

Dù Barrier chưa được nâng lên nhưng chiếc Porsche 918 Spyder vẫn dễ dàng chui lọt từ bao giờ cho thấy việc đi mẫu siêu xe này có thể giúp chủ nhân tiết kiếm được một khoản tiền đỗ xe.

Xem Thêm