Scroll to Top
By

Khi đấu nối ắc-quy vào xe cứu hộ, cần tuân thủ đúng thứ tự từng cọc âm, dương để tránh xung điện. Infographic ngắn gọn dưới đây sẽ giúp bạn kích nổ...