Scroll to Top
Xe khách đánh võng vượt đèn vàng ngoạn mục
Posted by Lê Thủy on 19th February 2016
| 395 views

Chiếc xe khách đã có một màn đánh võng ngoạn mục giữa khoảng trống hẹp giữa hai chiếc xe đi trước để kịp thời vượt đèn vàng.