Scroll to Top
Thanh niên để chó cầm lái phóng vù vù trên đường
Posted by Lê Thủy on 3rd Tháng Hai 2016
| 517 views

Người thanh niên quá coi thường tính mạng của mình và người đi đường khi để chó cầm lái phóng nhanh trên đường quốc lộ.