Scroll to Top

Mới đây, Honda đã chính thức xác nhận về việc phát triển một phiên bản thương mại dựa trên nền tảng của mẫu siêu môtô RC-213VS mang tên RVF1000 V4.

Xem Thêm