Scroll to Top
By

Nhân vật của Bảo Thanh có kiến thức thời trang còn khá hạn chế, bị khán giả chỉ ra nhiều lỗi trong cách ăn mặc. Ở ngoài đời, Bảo Thanh được đánh giá là...

Xem Thêm