Scroll to Top

Quá trình tạo nên xe hơi. Khi mới ra đời, xe hơi chưa có kính chắn gió phía trước, khi đó tài xế phải đeo kính mắt như đi xe máy. ...

Xem Thêm