Scroll to Top

Mức phí đối với các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 5 sẽ tăng lên cao nhất tới 160.000 đồng/lượt từ 1/12, và tới 200.000 đồng/lượt từ đầu năm 2016.

Xem Thêm