Scroll to Top

Trong 5 năm tới, người tiêu dùng Việt sẽ có cơ hội sử dụng taxi không khí thải sau khi Auto Motors Việt Nam kết hợp cùng tập đoàn Mai Linh thành lập dự án nhập khẩu số lượng lớn các mẫu xe điện Renault.

Xem Thêm