Scroll to Top

Mặc dù không phát sinh khí thải trong quá trình hoạt động nhưng xe điện (xe máy và ôtô) góp vai trò gián tiếp xả vào không khí lượng hóa chất và chất thải dạng hạt lớn hơn cả động cơ đốt trong.

Xem Thêm