Scroll to Top

Xe máy cá nhân sẽ bị hạn chế theo lộ trình để giảm ùn tắc, hướng tới mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị.

Xem Thêm