Scroll to Top

Bu-gi xe máy có nhiệm vụ châm cháy hỗn hợp xăng không khí bên trong buồng đốt. Chính vì vậy đây là chi tiết hay bị hỏng nhất trong hệ thống đánh lửa. Để nhận biết hiện tượng xe máy bị hỏng bu-gi, mời các bạn đọc bài viết dưới đây.

Xem Thêm