Scroll to Top

Ông Yoshihisa Maruta – Tổng Giám Đốc Toyota Việt Nam đã nhận xét rằng trên cả thế giới chỉ Việt Nam là đặc thù quy định phải có bình cứu hỏa trên ôtô. Từ...