Scroll to Top

Ông Yoshihisa Maruta - Tổng Giám Đốc Toyota Việt Nam đã nhận xét rằng trên cả thế giới chỉ Việt Nam là đặc thù quy định phải có bình cứu hỏa trên ôtô.

Xem Thêm