Scroll to Top
By

Chỉ có đúng 20 chiếc Pagani Huayra BC được sản xuất với giá lên đến 2,3 triệu Euro, tương đương 2,5 triệu USD và hiện đều đã tìm thấy chủ nhân. Sau những...

Xem Thêm