Scroll to Top
[Infographic] Quá trình tạo nên xe hơi
on 30th Tháng Bảy 2016
| 721 views

Quá trình tạo nên xe hơi. Khi mới ra đời, xe hơi chưa có kính chắn gió phía trước, khi đó tài xế phải đeo kính mắt như đi xe máy.

Xe hơi được tạo nên như thế nào?